Filter By Industry
Filter By Tag

Newsroom

EloQ Communications Press releases

11 - 20 of 31 Press Releases

Oct 07, 2019
EloQ Communications becomes the first public relations and marketing in Vietnam led by a PhD in the field. Clāra Ly-Le, Managing Director of EloQ, has successful completed her doctoral degree on social media use in crisis communication.

Sep 05, 2019
EloQ Communications (trước đây là Vero IMC Vietnam), agency chuyên cung cấp dịch vụ PR và marketing tích hợp có trụ sở tại Việt Nam, đã chính thức mở rộng thị trường tại Toronto, Canada, với khao khát mang...

Sep 03, 2019
EloQ Communications reaches to Canada, providing its North American and Vietnamese clients more business opportunities and better PR and marketing support in each other's market.

Aug 29, 2019
DesignRush.com, trang web B2B kết nối thương hiệu và agency, đã tìm ra những công ty nội địa và quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực digital marketing có thể ý tưởng hoá và hiện thực hoá những chiến dịch...

Aug 27, 2019
DesignRush researched the top-rated digital marketing agencies who can execute successful campaigns. EloQ Communications is the only Vietnamese agency chosen to be in this list.

Aug 17, 2019
Công ty truyền thông EloQ Communications (trước là Vero IMC Vietnam) chuyên về quan hệ công chúng và marketing ở Việt Nam, chính thức ra mắt trang tin tức bao gồm các thông cáo báo chí (TCBC) của EloQ và khách hàng.

Aug 12, 2019
EloQ Communications introduces its shiny new feature, EloQ's Newsroom, giving its clients greater exposure and providing local media with latest corporates' updates.

Jul 25, 2019
Những doanh nghiệp nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam, hay doanh nghiệp nội địa muốn mở rộng ra khu vực khác, đều có thể sữ dụng dịch vụ thâm nhập thị trường mới ra mắt của EloQ.

Jul 24, 2019
EloQ Communications introduces new market access services, to fully support foreign and local companies with their Vietnam market entry, from market research to integrated marketing solutions.

Jul 02, 2019
Bà Clāra Ly-Le, Giám đốc công ty truyền thông EloQ Communications, đã được bầu chọn làm thành viên của Hội đồng Quan hệ công chúng và Truyền thông Khu vực của Hiệp hội Quan hệ công chúng và Truyền...


Page: Prev 1 2 3 4 Next
EloQ Communications RSS Feed